Training 'Ruimte voor jongens'

In de kinderopvang werken vooral vrouwen. Zij voelen niet altijd van nature aan hoe ze het beste met jongens en 'jongensachtig' gedrag kunnen omgaan. Jongens zijn vaker luidruchtig, bewegelijk en uitdagend en dat kunnen pedagogisch medewerkers al snel als storend en vervelend ervaren. Jongensgedrag wordt dan ook vaak gecorrigeerd en afgekeurd. Toch is het heel belangrijk dat ook jongens zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn in de kinderopvang.

In deze training krijgen deelnemers inzicht in de ontwikkeling en behoeften van jongens en hoe dit zich uit in hun gedrag. Vervolgens kijken de deelnemers hoe ze er voor kunnen zorgen dat zowel meisjes als jongens zich prettig voelen op het kindercentrum. Hierbij wordt enerzijds ingegaan op passende activiteiten, materialen en inrichting van de ruimte en anderzijds op het communiceren van de pedagogisch medewerkers richting jongens. De training is heel praktisch en interactief opgezet en er wordt gebruik gemaakt van diverse unieke videobeelden.

Duur: 2 dagdelen (training), maar ook als workshop mogelijk (1 dagdeel). In de training is er meer tijd om het geleerde te leren toepassen, met name het pedagogisch handelen richting jongens. Dit wordt middels het werken aan persoonlijke leerdoelen tussen de twee bijeenkomsten door geoefend.


Reactie van een leidinggevende: "De workshop is erg goed bevallen: 100% enthousiast, zowel de mensen van het KDV als van de BSO. De mensen die ik gesproken heb, vonden het heel leerzaam en leuk. Het was een echte eyeopener voor velen."

Reactie van een deelneemster: "Ik heb achteraf veel positieve geluiden gehoord over je workshop, het was allemaal erg herkenbaar voor ons. De 'sloopdoos' is al in de maak; een afgedankte mixer is het eerste slachtoffer! Ook het relativeren van het gedrag van mijn eigen zoon (schietspelletjes) is resultaat van je workshop. Ik heb het als uiterst waardevol ervaren."

Voor meer informatie en het opvragen van een vrijblijvende offerte: Wendy Doeleman, w.doeleman@danatrainingen.nl

Eerdere opdrachtgevers. Eerder werden trainingen of workshops 'Ruimte voor jongens' verzorgd voor onder andere: LOKOWO De Meern; KDV Altijd Lente; Stichting Kinderopvang Heerhugowaard; Okido Kinderopvang De Meern; SKRS Schagen; Via Futura; KOKO De Meern en tijdens diverse kinderopvangcongressen.

 

terug naar overzicht trainingen