Train-de-trainers 'Ruimte voor jongens'

In de kinderopvang werken vooral vrouwen. Zij voelen niet altijd van nature aan hoe ze het beste met jongens en 'jongensachtig' gedrag kunnen omgaan. Jongens zijn vaker luidruchtig, bewegelijk en uitdagend en dat kunnen pedagogisch medewerkers al snel als storend en vervelend ervaren. Jongensgedrag wordt dan ook vaak gecorrigeerd en afgekeurd. Toch is het heel belangrijk dat ook jongens zich thuis voelen en zichzelf kunnen zijn in de kinderopvang.

In deze training krijgen deelnemers inzicht in de ontwikkeling en behoeften van jongens en hoe dit zich uit in hun gedrag. Vervolgens kijken de deelnemers hoe ze er voor kunnen zorgen dat zowel meisjes als jongens zich prettig voelen op het kindercentrum. Hierbij wordt enerzijds ingegaan op passende activiteiten, materialen en inrichting van de ruimte en anderzijds op het communiceren van de pedagogisch medewerkers richting jongens. De training is heel praktisch en interactief opgezet en er wordt gebruik gemaakt van diverse unieke videobeelden.

Trainingen of workshops voor kinderopvangorganisaties:
De training 'Ruimte voor jongens' geef ik alleen nog in uitzonderlijke gevallen zelf. Er zijn intussen door het hele land diverse trainers die de train-de-trainerscursus 'Ruimte voor jongens' hebben gevolgd en daardoor een training of workshop kunnen verzorgen. Onderaan deze pagina staan hun namen en contactgegevens.

Train-de-trainerscursus
Bij voldoende belangstelling organiseer ik in 2017 opnieuw een train-de-trainerscursus. Hierin krijg je alle ontwikkelde materialen overgedragen waarna je er op jouw manier mee kunt werken. Je kunt workshops van een dagdeel gaan geven, maar ook trainingen van twee dagdelen. Er zijn diverse aanvragen voor in-company trainingen beschikbaar.

Kosten: 750 Euro pp, btw vrijgesteld. Dit is inclusief training, lunch, uitgebreide reader, powerpointpresentatie met beeldmateriaal en vrijelijk gebruik van alle materialen.
Meer informatie: zie informatiesheet

Reacties van opdrachtgevers:
"De workshop is erg goed bevallen: 100% enthousiast, zowel de mensen van het KDV als van de BSO. De mensen die ik gesproken heb, vonden het heel leerzaam en leuk. Het was een echte eyeopener voor velen."

"Ik heb achteraf veel positieve geluiden gehoord over je workshop, het was allemaal erg herkenbaar voor ons. De 'sloopdoos' is al in de maak; een afgedankte mixer is het eerste slachtoffer! Ook het relativeren van het gedrag van mijn eigen zoon (schietspelletjes) is resultaat van je workshop. Ik heb het als uiterst waardevol ervaren."

Eerder werden trainingen of workshops 'Ruimte voor jongens' verzorgd voor onder andere: LOKOWO De Meern; KDV Altijd Lente; Stichting Kinderopvang Heerhugowaard; Okido Kinderopvang De Meern; SKRS Schagen; Via Futura; KOKO De Meern en tijdens diverse kinderopvangcongressen.

Informatie externe trainers 'Ruimte voor jongens':

Marieke Martens

Ma.Ma.Kinder-en Jeugdcoaching, info@mamakinderenjeugdcoaching.nl, 06-81 30 7997

Werkzaam in: Oost Nederland en Midden Nederland. Andere gebieden in overleg.

Specialiteit: kinderdagverblijven, gastouderopvang, kinderyoga.

Wilmie Colbers

Colbers-advies, www.colbers-advies.nl, colbers-advies@live.nl, 06-12153560.

Werkzaam in: Limburg, Noord-Brabant, Gelderland, Vlaanderen, Utrecht en Amsterdam.

Specialisaties: orthopedagoog, TINK-trainer, bewust opvoeden, communicatie met ouders, babycoach, coaching op de werkvloer, veel ervaring in de kinderopvang.

Lex Gall

Gall Onderwijsadvies, www.onderwijsmetlev.nl, lgall@onderwijsmetlev.nl, 06-23994021

Werkzaam in: regio Noord Nederland (lijn boven Zwolle Alkmaar)

Specialisaties: Ko-totaal trainer, TINK-trainer, trainingen op gebied van jonge kind (peuters en kleuters).


Bert Bralten
Bralten Dienstverlening, bralten-dienstverlening.nl, bert.bralten@werkendleren.nl, 06-83690133.

Werkzaam in: Zuid en Midden Nederland, eventueel ook Noord Nederland.

Specialisaties: 33 jaar kinderopvangervaring, TINK-trainer, Oog voor Interactie-trainer, Reggio Emilia werkwijze coach en organiseren kinderopvang/onderwijsstudiereizen naar Zweden. Tevens houder van 2 GOB's.


Ana del Barrio Saiz

Ana del Barrio Training & Consulting, www.anadelbarrio.nl ; mail@anadelbarrio.nl , 071.5764091, 06.18766177.

Werkzaam in: Nederland (alle gebieden in overleg, gevestigd in Voorschoten). Binnen en buiten Europa, vaak i.s.m. de netwerken DECET (www.decet.org) en ISSA (www.ISSA.nl).

Specialisaties: ontwikkelingspsycholoog, trainer/coach/adviseur op het gebied van diversiteit, communicatie met ouders, teamsamenwerking binnen kindercentra. Diverse publicaties, o.a. Permanent leren, medewerking aan het Pedagogisch Kader Samen Verschillend.


 

terug naar overzicht trainingen